Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatek/kandydatów zainteresowanych pracą

w Agencji Kreacji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych jako:

Producent

Miejsce pracy: Warszawa - Mokotów

Zakres obowiązków będzie obejmował:

Kompleksowe wytworzenie audycji telewizyjnej (utworu audiowizualnego) poprzez inicjowanie i prowadzenie na każdym etapie procesu produkcji w warstwie artystycznej, merytorycznej i finansowej. Opracowywanie ofert programowo-kosztowych, także w aspekcie kreacyjno-artystycznym oraz kierowanie produkcją i sprawowanie nadzoru w trakcie całego toku produkcji w tym:

 • inicjowanie prac wstępnych zamierzających do tworzenia nowych ofert programowych (pozyskiwanie pomysłów, scenariuszy, formatów itp.) lub samodzielne tworzenie propozycji audycji, filmów
 • organizowanie i kierowanie zespołem producenckim
 • ustalanie i negocjowanie warunków produkcyjnych, technicznych i finansowych przedkładanych propozycji
 • przygotowywanie i składanie projektów porozumień w ramach przyznanych środków finansowych
 • przygotowywanie projektów umów z podmiotami zewnętrznymi na produkcję/koprodukcję audycji
 • kierowanie oraz nadzór procesu produkcji audycji we wszystkich aspektach i na każdym etapie produkcji
 • inicjowanie i wdrażanie zmian artystyczno-merytorycznych i technologicznych w czasie trwania produkcji
 • nabywanie autorskich praw majątkowych i pokrewnych
 • zamawianie usług realizacyjnych i technicznych
 • uczestniczenie w komisjach kolaudacyjnych
 • opracowywanie harmonogramu produkcji na podstawie uzgodnień z jednostkami biorącymi udział w procesie produkcji
 • opracowywanie ofert programowo-kosztowych i usługowych oraz przedkładanie ich zamawiającym – z własnej inicjatywy lub na zamówienie
 • pozyskiwanie zamówień od kontrahentów wewnętrznych i zewnętrznych
 • sporządzanie wymaganej dokumentacji produkcyjnej
 • poszukiwanie i pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania prowadzonych projektów
 • rozliczanie produkcji i przestrzeganie dyscypliny finansowej

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, pożądane kierunkowe z zakresu organizacji produkcji telewizyjno-filmowej
 • 5 lat doświadczenia w produkcji filmowej, telewizyjnej i/lub kilka udokumentowanych, samodzielnie prowadzonych, wysokobudżetowych produkcji jako kierownik produkcji lub producent, pożądane: 10 i więcej zrealizowanych produkcji własnych, nagrody i wyróżnienia
 • znajomości:
  • technologii produkcji audycji telewizyjnych, ekonomii i ekonomiki produkcji telewizyjnych i filmowych
  • rynku mediów i trendów artystycznych oraz technologicznych związanych z produkcją telewizyjną
  • prawa autorskiego, przepisów dotyczących produkcji medialnej
  • rynku telewizyjnego, prawa prasowego, przepisów dotyczących organizacji imprez masowych
  • prawa pracy i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
  • przepisów bhp i ppoż. dotyczących obszaru produkcji
  • systemu SAP – moduł dotyczący kontrolingu
  • pakietu MS Office (word, excel)
  • języka angielskiego na poziomie minimum b2
 • umiejętności:
  • organizacyjnych i negocjacyjnych
  • analitycznego myślenia
  • pracy i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu
  • analizy pomysłu, konspektu czy scenariusza audycji telewizyjnej czy filmowej pod kątem artystycznym i merytorycznym
  • analizy satysfakcji odbiorców
  • planowania procesu produkcji
  • tworzenia konstrukcji finansowania produkcji telewizyjnej i filmowej
  • organizacji pracy własnej i innych,
  • zarządzania zespołem
  • nawiązywania kontaktów
 • dyspozycyjności, odpowiedzialności, kreatywności, samodzielności i operatywności, asertywności
 • świadomości kosztowej
 • otwartości na zmiany i chęci doskonalenia wiedzy oraz umiejętności

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony, z możliwością kontynuowania zatrudnienia na podstawie umowy na czas nieokreślony,
 • pracę w przyjaznym, dynamicznym zespole specjalistów adekwatne wynagrodzenie i dogodne warunki pracy,
 • bogaty pakiet socjalny.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji.

#dlaludzizmisja