Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatek/kandydatów zainteresowanych pracą

w Agencji Kreacji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych jako:

Kierownik Produkcji

Miejsce pracy: Warszawa - Mokotów

Zakres obowiązków będzie obejmował:

Kierowanie określonym zakresem produkcji audycji telewizyjnej w warstwie organizacyjnej, finansowej i techniczno-realizacyjnej na etapie pre-produkcji, produkcji właściwej i post-produkcji w tym:

 • organizowanie produkcji we wszystkich jej fazach, zgodnie z wytycznymi Producenta
 • przygotowywanie kosztorysów i harmonogramów cząstkowych
 • zamawianie i kontrolowanie prawidłowości zamawianych usług, środków technicznych, w tym sporządzanie i procesowanie umów i zamówień
 • zabezpieczenie hoteli, transportu, akredytacji dla całej ekipy realizującej audycję
 • realizacja zadań związanych z post-produkcją oraz organizowanie przeglądów i przegrań
 • sporządzanie w ustalonych terminach kosztorysów rozliczeniowych, w tym wprowadzanie danych do systemów informatycznych obowiązujących w TVP S.A.
 • obecność na planie zdjęciowym
 • sporządzanie i zabezpieczenie niezbędnej dokumentacji, dotyczącej procesu produkcji
 • załatwianie niezbędnych formalności potrzebnych do zatrudniania osób realizujących projekt na wszystkich jego etapach

W przypadku zadań produkcyjnych nie wymagających zaangażowania Producenta:

 • ustalanie i negocjowanie warunków produkcyjnych, technicznych i finansowych zleconych zadań produkcyjnych
 • przygotowywanie i składanie projektów porozumień w ramach przyznanych środków finansowych
 • organizowanie, kierowanie procesem produkcji audycji
 • inicjowanie zmian technologicznych w czasie trwania produkcji
 • nabywanie autorskich praw majątkowych i pokrewnych
 • zamawianie usług realizacyjnych i technicznych
 • opracowywanie harmonogramu produkcji na podstawie uzgodnień z jednostkami biorącymi udział w procesie produkcji
 • opracowywanie na zamówienie ofert programowo-kosztowych i usługowych oraz przedkładanie ich zamawiającym
 • sporządzanie wymaganej dokumentacji produkcyjnej, w tym wprowadzanie wymaganych danych do systemów informatycznych obowiązujących w Spółce
 • rozliczanie produkcji i przestrzeganie dyscypliny finansowej

Oczekujemy:

 • wymagane: wykształcenia średnie - organizacja produkcji telewizyjno-filmowej lub wyższe pożądane: wyższe ekonomiczne, wyższe - organizacja produkcji telewizyjnej i filmowej
 • wymagane: mininum 2 lata doświadczenia w produkcji filmowej, telewizyjnej, pożądane: 5 lub wiecej produkcji własnych
 • znajomości:
  • technologii produkcji audycji telewizyjnych
  • trendów technologicznych związanych z produkcją telewizyjną
  • prawa autorskiego, prawa prasowego, przepisów dotyczących organizacji imprez masowych
  • przepisów wewnętrznych dotyczących produkcji telewizyjnej
  • prawa pracy i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
  • przepisów bhp i ppoż. dotyczących obszaru produkcji
  • systemu SAP – moduł dotyczący kontrolingu
  • pakietu MS Office (word, excel)
  • języka angielskiego na poziomie minimum b2
 • umiejętności:
  • organizacyjnych i negocjacyjnych,
  • analitycznego myślenia
  • pracy i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu
  • analizy konspektu czy scenariusza audycji telewizyjnej pod kątem planowania procesu produkcji
  • kosztorysowania audycji i zasad finansowania i rozliczania produkcji telewizyjnej i filmowej
  • przygotowania harmonogramu produkcji filmu, wprowadzenie go, realizacji i monitorowania pod względem finansowym oraz organizacyjnym
  • zarządzania produkcją
  • nawiązywania kontaktów
 • dyspozycyjności, odpowiedzialności, kreatywności, samodzielności i operatywności, asertywności
 • świadomości kosztowej
 • otwartości na zmiany i chęci doskonalenia wiedzy oraz umiejętności

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony, z możliwością kontynuowania zatrudnienia na podstawie umowy na czas nieokreślony,
 • pracę w przyjaznym, dynamicznym zespole specjalistów adekwatne wynagrodzenie i dogodne warunki pracy,
 • bogaty pakiet socjalny.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji.

#dlaludzizmisja